Skip to content

                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr VIII/187/16

                                                                                                                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Lubawce

                                                                                                                                                                                                                                z dnia 25 sierpnia 2016 r.


Stawki opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnychLp                                       Wyszczególnienie rodzaju opłat                                         Okres ważności opłaty          Wysokość opłaty [zł]*


1        Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Lubawce                                                     jednorazowa                                  239,76

2        Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Miszkowicach                                              jednorazowa                                  182,52

3        Wykopanie dołu małego wraz z opłatami za odbiór śmieci i pobór wody

          (wym. 1,20 x 0,60x 1,20)                                                                                                    jednorazowa                                  225,72

4        Wykopanie dołu dużego wraz z opłatami za odbiór śmieci i pobór wody

          (wym. 2,00 x 1,00x 1,70)                                                                                                    jednorazowa                                  501,12

5        Wykopanie dołu piętrowego wraz z opłatami za odbiór śmieci i pobór wody                       jednorazowa                              1.225,80

6        Wykopanie dołu rodzinnego wraz z opłatami za odbiór śmieci i pobór wody                       jednorazowa                              1.140,48

7        Złożenie trumny do dołu małego                                                                                         jednorazowa                                   77,76

8        Złożenie trumny do dołu dużego                                                                                         jednorazowa                                 218,16

9        Złożenie trumny do dołu piętrowego                                                                                   jednorazowa                                 410,40

10      Złożenie trumny do dołu rodzinnego                                                                                   jednorazowa                                 584,28

11      Miejsce pod wykopanie dołu małego wskazane przez Administratora                                  jednorazowa                                  74,52

12      Miejsce pod wykopanie dołu małego wskazane przez klienta                                              jednorazowa                                 111,24

13      Miejsce pod wykopanie dołu dużego wskazane przez Administratora                                  jednorazowa                                216,00

14      Miejsce pod wykopanie dołu dużego wskazane przez klienta                                              jednorazowa                                 324,00


Rezerwacja miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów:


15      Rezerwacja placu pod grób ziemny                                                                                         20 lat                                       864,00

16      Rezerwacja placu pod grób murowany                                                                                    20 lat                                    1.188,00


Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów:


17      Grób mały                                                                                                                                20 lat                                       324,00

18      Grób duży                                                                                                                                20 lat                                       432,00


Opłaty za usługi:


19      Opłata stała za odbiór śmieci i pobór wody na 20 lat przy usłudze pogrzebowej

           wykonanej przez podmioty obce                                                                                             20 lat                                        129,60

20      Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka                                            jednorazowa                                    86,40

21      Korzystanie z chłodni cmentarnej                                                                                             doba                                         54,00* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonanie usługi.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, wskazuje, że ustalanie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej należy do kompetencji organów stanowiących JST. Usługami takimi są usługi cmentarne. Dotychczasowe opłaty cmentarne w Gminie Lubawka ustalone były w 2011 roku przez administratora cmentarza. Aktualnie Gmina Lubawka przystępuje do zmiany podmiotu świadczącego w jej imieniu zadania własne obejmujące utrzymanie cmentarzy.
Zmiany powodują konieczność dostosowania obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Stawki opłat przyjęte w niniejszej uchwale zostają utrzymane na poziomie stawek obowiązujących dotychczas.