Skip to content

Witamy na stronie internetowej Cmentarzy Komunalnych w Lubawce i Miszkowicach.

W naszym serwisie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszych cmentarzy.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnych planów cmentarzy.

Oddajemy do Państwa dyspozycji system GROBONET 2.2 umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze.


W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do działu kontakt

 


OGŁOSZENIA:


1. WZNOWIENIE OPŁAT NA KOLEJNE 20 LAT :


Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce,
jako zarządca Cmentarzy Komunalnych w Lubawce i Miszkowicach

wzywa wszystkie osoby, które posiadają na terenie w/w cmentarzy groby osób zmarłych
przed 1999 rokiem, jeśli nie zostały one opłacone na kolejne 20 lat,
do zgłoszenia się w siedzibie Zakładu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1959 r. nr 11 poz. 62)

w celu zachowania istniejącego grobu
należy uiścić opłatę prolongacyjną na kolejne 20 lat.
W przypadku nie uiszczenia niniejszej opłaty, ustawa przewiduje
możliwość likwidacji grobu w celu jego ponownego użycia do pochówku.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie Zakładu
przy ul. Zielonej 12 w Lubawce w dni powszednie w godzinach:

poniedziałek od godz. 07:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek od godz. 07:00 do 15:00
piątek od godz. 07:00 do 14:00
 

lub pod nr telefonu 75 74 11 322.


2. REZERWACJE:


Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce,
jako zarządca Cmentarzy Komunalnych w Lubawce i Miszkowicach

wzywa wszystkie osoby, które posiadają na terenie w/w cmentarzy
opłacone rezerwacje placów pod groby ziemne lub murowane,
do zgłoszenia się w siedzibie Zakładu wraz z dokumentami
potwierdzającymi fakt dokonania odpowiednich opłat.
 
Jeśli w posiadanej przez nas dokumentacji z lat ubiegłych
brak będzie jakiejkolwiek adnotacji o rezerwacjach placów,
automatycznie miejsca te uznane zostaną za wolne i na nowo rozdysponowane.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu Cmentarzy Komunalnych
na terenie Gminy Lubawka - Uchwała Nr VIII/187/16 Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

opłaty za rezerwację miejsca wnosi się na okres 20 lat,
w wysokości określonej w Cenniku opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych
(poz. 15 i 16) – Załącznik Nr 3 do Uchwały
i po upływie tego terminu dysponent musi uiścić opłatę prolongacyjną na kolejne 20 lat.
W przypadku nie uiszczenia niniejszej opłaty traci prawo do rozporządzania placem.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie Zakładu
przy ul. Zielonej 12 w Lubawce w dni powszednie w godzinach:

poniedziałek od godz. 07:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek od godz. 07:00 do 15:00
piątek od godz. 07:00 do 14:00
 

lub pod nr telefonu 75 74 11 322.